Kansalaistoiminnan avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan sekä muuhun kansalaistoimintaan  Jyväskylän kaupunkistrategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea ja edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Hakijalta edellytetään vahva tunnistautuminen sekä rekisteröityneiltä yhdistyksiltä valtuutus Y-tunnuksen puolesta asiointiin.

 
 • KANSALAISTOIMINNAN TOIMINTA-AVUSTUS
 • Hakuaika on tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessa esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta sen jälkeen, kun se on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä vähintään yhden kokonaisen toimintakauden.
 • Kansalaistoiminnan toiminta-avustuksia ei myönnetä yhdistyksille, jotka toimivat kansalaisopiston ryhminä.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Luethan toiminta-avustusten tarkemmat ohjeet ja avustuskriteerit ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakulomake

 • KANSALAISTOIMINNAN KOHDEAVUSTUS
 • Hakuaika on tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Jos avustusmäärärahoja jää jäljelle lautakunnassa maaliskuussa tehtyjen avustuspäätösten jälkeen, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Kohdeavustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ja Jyväskylässä toimivat yhteisöt sekä työ- ja toimintaryhmät.
 • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
 • Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä tilavuokraan, jos kaupunki tukee tai kompensoi tilan päähaltijaa jo muulla tavoin (esim. Villa Rana, Kramsunkatu 5, Kivääritehdas).
 • Hakemuksen liitteinä tarvittaessa avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos ne eivät ole mukana varsinaisessa hakemuksessa.
 • Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.
Luethan kohdeavustusten tarkemmat ohjeet ja avustuskriteerit ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakulomake