Työllisyyspalvelujen avustuksia myönnetään yhdistyksille ja säätiöille toiminta-avustuksena palvelujen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä työllisyyttä edistävien hankkeiden kustannuksiin.

Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle ja säätiölle, jonka toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen.

Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea jyväskyläläisten työnhakijoiden osallisuutta ja edistää yhdenvertaisuutta työllisyydenhoidon keinoin. Avustuksia yhdistyksille ja säätiöille myönnettäessä tuetaan myös kestävää kehitystä, resurssiviisautta ja kiertotaloutta sekä edistetään kulttuurista moninaisuutta.

Hakijalta edellytetään vahva tunnistautuminen sekä valtuutus Y-tunnuksen puolesta asiointiin.

Tutustuthan tarkempiin ohjeisiin ja kriteereihin ennen hakulomakkeen täyttämistä.