Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiselle, tuottamiselle ja tekemiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu. Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Niiden avulla voidaan myös tukea harrastamisen mahdollisuuksia ja vähentää yksinäisyyttä. Avustukset edistävät lasten ja nuorten liikuntaa ja luovat mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen.

Hakijalta edellytetään vahva tunnistautuminen sekä valtuutus Y-tunnuksen puolesta asiointiin.

TOIMINTA-AVUSTUS
 
 • Hakuaika tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta sen jälkeen, kun yhdistys on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä yhden kokonaisen toimintakauden.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.
      Luethan liikunta-avustusten tarkemmat avustuskriteerit ennen hakemuksen täyttämistä.

      Hakulomake

KOHDEAVUSTUS
 
 • Hakuaika on tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Jos avustusmäärärahoja jää jäljelle lautakunnassa keväällä tehtyjen avustuspäätösten jälkeen, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuussa.
 • Kohdeavustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset.
 • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
 • Hakemuksen liitteinä pitää olla avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole ilmoitettu varsinaisessa hakemuksessa.
 • Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.
        Luethan liikunta-avustusten tarkemmat avustuskriteerit ennen hakemuksen täyttämistä.

      Hakulomake
 
YKSITYISTEN LIIKUNTATILOJEN AVUSTUS LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROILLE
 
   Tila-avustus on tarkoitettu sellaiselle Jyväskylään rekisteröidylle liikunta- ja urheiluseuroille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta,joiden jäsenmäärä on vähintään 50, jotka ovat toimineet rekisteröityneenä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan, joilla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys. Tukea eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt.

Luethan liikunta-avustusten tarkemmat avustuskriteerit ennen hakemuksen täyttämistä.

      Hakulomake