Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuurin, kulttuuripalvelujen ja taiteen tekemiselle, tarjoamiselle ja harrastamiselle. Avustuksia myönnetään kulttuurialan yhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille avoimeen kulttuuri- ja taidetoimintaan sekä taiteilijoille työtilojen vuokrakustannuksiin.

Jyväskylän kaupunkistrategian yhtenä kärkenä on Jyväskylä koulutus- ja kulttuurikaupunkina, ja sen teemoina ovat: Jyväskylä on valovoimaisen taiteen ja kulttuurin kehittäjä, kulttuuritilojen ja kiinnostavien kulttuuriympäristöjen edelläkävijä sekä Suomen monipuolisin kulttuurin kasvualusta lapsille ja nuorille. Avustuksilla halutaan tukea ja edistää kulttuuripalvelujen, taiteen vapaan kentän ja kulttuurin ammattilaisten toimintaedellytyksiä. 

Hakijalta edellytetään vahva tunnistautuminen sekä rekisteröityneiltä yhdistyksiltä valtuutus Y-tunnuksen puolesta asiointiin.


KULTTUURIN TOIMINTA-AVUSTUS
 • Hakuaika on tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessa esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta sen jälkeen, kun se on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä vähintään yhden kokonaisen toimintakauden.
 • Avustusta ei myönnetä yhdistyksille, jotka toimivat kansalaisopiston ryhminä.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Luethan tarkemmat ohjeet ja kriteerit ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakulomake

 
KULTTUURIN KOHDEAVUSTUS
 • Hakuaika on tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Jos avustusmäärärahoja jää jäljelle lautakunnassa maaliskuussa tehtyjen avustuspäätösten jälkeen, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Kohdeavustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ja Jyväskylässä toimivat yhteisöt sekä työ- ja toimintaryhmät.
 • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
 • Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä tilavuokraan, jos kaupunki tukee tai kompensoi tilan päähaltijaa jo muulla tavoin (esim. Villa Rana, Kramsunkatu 5, Kivääritehdas).
 • Hakemuksen liitteinä pitää olla avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole ilmoitettu varsinaisessa hakemuksessa.
 • Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.
 • Huom! Yksityishenkilöt voivat hakea kohdeavustusta ainoastaan työtilojen vuokrakustannuksiin. Lue lisää alapuolelta kohdasta työtila-avustus ammattitaiteilijalle.

Luethan tarkemmat ohjeet ja kriteerit ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakulomake


TYÖTILA-AVUSTUS AMMATTITAITEILIJALLE ​​​​​​
 • Hakuaika on tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Jos avustusmäärärahaa jää jäljelle lautakunnassa maaliskuussa tehtyjen avustuspäätösten jälkeen, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä.
 • Työtila-avustusta voi ammattitaiteilija hakea työtilojen vuokrakustannuksiin. 
 • Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä tilavuokraan, jos kaupunki tulee tai kompensoi tilan päähaltijaa jo muulla tavoin (esim. Villa Rana, Kramsunkatu 5, Kivääritehdas).
 • Työtilasta on oltava erillinen vuokrasopimus.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat CV ja työtilan vuokrasopimus.
 • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.
Luethan tarkemmat ohjeet ja kriteerit ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakulomake